Chính Tòa: Thông báo Số 20/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A

  1. Chúa nhật tuần này ngày 22/3/2020, các em Thiếu nhi tiếp tục nghỉ học giáo lý vì dịch bệnh Covid 19. Xin quý phụ huynh cho các em đến tham dự Thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 08g00 như thường lệ. (Xin lưu ý: Thông báo số 1 này chỉ đọc vào lễ chiều thứ bảy và lễ 5g15 sáng Chúa Nhật)
  2. Từ thứ hai ngày 23/3 đến thứ bảy ngày 28/3, Giáo họ Augustino trực phụng vụ.
  3. Thứ tư 25/3 Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng. Thánh lễ 17g15 (trong nhà thờ) do hội Legio phụ trách.
  4. Thứ năm 26/3 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do giới Lão Thành phụ trách.
  5. Thứ sáu 27/3 vào lúc 19g30 Gẫm Đàng Thánh Giá trong nhà thờ do 2 giáo họ Phê rô Lựu và Đaminh Cẩm cùng phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng