Chính Tòa: Thông báo Số 20TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C

 1. Từ thứ hai ngày 01/4 đến thứ Bảy ngày 06/4, giáo họ Đa minh Cẩm trực phụng vụ.
 2. Thứ năm 04/4 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do phụ trách.
 3. Thứ sáu ngày 05/4 vào lúc 19g30 có Gẫm Đàng Thánh Giá do giáo họ Emmanuel Triệu và Phao lô Bường cùng phụ trách.
 4. Thứ bảy ngày 06/4, vào lúc 19g30, kính mời toàn thể hội đồng mục vụ giáo xứ tham dự buổi họp, để bàn về Đại Lễ Phục Sinh và tổng kết năm 2018. Xin tham dự đông đủ.
 5. Lịch sám hối Mùa Chay năm 2019 của Hạt Đà Nẵng đã được niêm yết tại bảng thông báo. Riêng tại giáo xứ Chính Tòa, bắt đầu từ thứ hai tuần này, các Cha ngồi tòa giải tội sau Thánh lễ sáng và lúc 16g30 trước Thánh lễ chiều.         
 6. Các cá nhân, gia đình, hội đoàn, giáo họ muốn  tham dự Giờ Chầu Thánh Thể Riêng tại Nhà Nguyện, xin đăng ký theo mẫu đăng ký tại văn phòng giáo xứ để tiện việc sắp xếp.
 7. Chúa Nhật 07/4 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu và sổ gia đình  tại văn phòng giáo xứ. Cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 06/4.
 8. Ban Đặc Trách Mục vụ Giới Trẻ-Sinh viên thông báo:

“Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2019”  được tổ chức tại Giáo phận như sau:

 • Thời gian: Từ 12g30 đến 21g00 thứ bảy, ngày 13/4/2019.
 • Địa điểm: Giáo xứ An Sơn-Giáo hạt Tam Kỳ.
 • Chủ đề: “Ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới”. (2Cr5:17)

                                              (Sứ Điệp Mùa Chay 2019)

 • Thành phần: Các Bạn Trẻ và Sinh viên trong Giáo phận.

Xin các Bạn trẻ và Sinh viên trong Giáo xứ Chính Tòa đăng ký tại Ban Điều Hành Giới Trẻ Giáo xứ vào ngày Chúa Nhật 31/3/2019; Thứ hai 01/4/2019 và Thứ ba 02/4/2019 để tổng kết và báo về cho Ban Điều hành Giới Trẻ của Giáo hạt Đà Nẵng. (Xem Chi tiết tại các Bảng Thông báo của Giáo xứ)

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng