THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
25/4/2021

 1. Chúa Nhật IV Phục Sinh 25/4 Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ. Ngày đóng góp cho Quỹ Ơn Gọi Giáo Phận. Tiền oi trong các Thánh Lễ Chúa Nhật này sẽ dành cho Quỹ Ơn Gọi Giáo Phận, Xin Cộng đoàn rộng tay đóng góp.
 2. Từ thứ hai 26/4 đến thứ bảy 01/5 giáo họ Đaminh Cẩm trực phụng vụ.
 3. Thứ năm 29/4 Lễ nhớ Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh. Quan Thầy của 178 Chị em, xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và sau Thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do giới Người Cha phụ trách.
 4. Thứ bảy 01/5 Lễ Thánh Giuse thợ và Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa.
  – Vào lúc 05g30 tại Nhà Thờ Chính Tòa, Đức Giám Mục Giuse sẽ cử hành trọng thể Thánh lễ Tôn Vinh Thánh Giuse (xem chi tiết Chương trình Thánh lễ tại các Bảng Thông báo).
  – Lúc 09g30 tại Nhà thờ Thánh Giuse Lao Công (201A đường Ngô Quyền-Sơn Trà). Đức Giám mục Giuse sẽ cử hành Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng và Khánh Thành Nhà Thờ Thánh Giuse Lao Công. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  – Lúc 17g15, tại Nhà Thờ Chính Tòa sẽ khai mạc Tháng Hoa tôn vinh Đức Mẹ và Cử hành Thánh lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng. CT Thăng Tiến Hôn Nhân và Ban Caritas cùng phụ trách và Ca đoàn Mẹ Lên Trời phụ trách hát.
 5. Mời Trưởng phó các Giáo họ, Ban, Đoàn thể, Giới về tại Nhà xứ đê nhận thông báo phân công các ngày Lễ trong tháng 5.
 6. Chúa nhật 02/5 sau thánh lễ thiếu nhi (08g00) có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại Nhà sách Chính Tòa, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 thứ bảy 01/5/2021.