THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

30/04/2023

  1.  Chúa nhật IV Phục Sinh 30/04 Chúa Chiên Lành. Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh mục và Tu sĩ. Tiền oi trong các Thánh lễ Chúa nhật này dành cho Quỹ Ơn Gọi Giáo Phận. Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp.
  2. Thứ Hai 01/05  kỷ niệm 10 năm lễ Cung Hiến Thánh Đường Chính Tòa Đà Nẵng thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g15. Xin công đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Thứ Tư 03/05 Lễ Kính hai Thánh Tông Đồ: Philipphê và Giacôbê, giáo xứ chúng ta có 28 anh em mang tên Thánh Philipphê và  55 anh em mang tên Thánh Giacôbê, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Chúa Nhật 07/05 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g00 Thứ Bảy 06/05.