Thông Báo: Số 25/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A

  1. Trong Tuần III Phục Sinh các thánh lễ vẫn trực tuyến nên việc phân công phụng vụ sẽ do ban Phung Vụ phụ trách phân công cho đến khi có quyết định của TGM Đà Nẵng.
  2. Thứ tư 29/4 Lễ Nhớ Thánh Catarina Si-ê-na trinh nữ  quan thầy của 178 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ năm 30/4 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do ban Phụng vụ phụ trách.
  4. Thứ sáu 01/5 kỷ niệm 08 năm Cung Hiến nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g 15 xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng