THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

15/5/2022

 1. Từ Thứ Hai 16/5 đến Thứ Bảy 21/5 giáo họ Anê Thành trực phụng vụ.
 2. Thứ Năm 19/5 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Trẻ phụ trách.
 3. Thứ Sáu 20/5 Thánh Bernadino Si-ê-na quan thầy của 05  anh em xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
 4. Thứ Bảy 21/5 vào lúc 17g15 lễ tôn vinh Mẹ tại Núi Đá do Giới Trẻ phụ trách.
 5. Trong tuần Chúa Nhật V đến Chúa Nhật VI Phục Sinh xin cộng đoàn khi tham dự thánh lễ nộp lại phiếu đóng góp ý kiến cho tiến trình Hiệp Hành đã được phát cho các gia đình của giáo họ vào các thùng đặt trong nhà thờ.
 6. Giáo xứ có tổ chức cho giáo dân đi hành hương Trà Kiệu ngày 31/5, ai muốn đi xin đăng ký với anh Ngọc trật tự từ ngày Thứ Hai 23/5 vào lúc 16g – 18g trước phòng Bác Ái Vinh Sơn.
 7. Đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu sẽ được tổ chức từ ngày 30 đến ngày 31/5/2022.Chương trình tổng quát như sau:
  • Thứ Hai 30/5 tại quảng trường TTTM Trà Kiệu
   • 17g00: Khai mạc
   • 20g00: Kiệu và Chầu Thánh Thể
  • Thứ Ba 31/5:
   • 04g45: Thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ
   • Buổi sáng: Chầu Thánh Thể tại nhà thờ Núi và bí tích Hòa giải
   • 14g00: Cung nghinh và Kiệu Đức Mẹ từ nhà thờ giáo xứ – Thánh lễ bế mạc tại quảng trường TTTM.
 8. Trong tinh thần chuẩn bị cho lễ bổn mạng Đa Minh Xaviô sắp tới Ban Lễ Sinh giáo xứ mời gọi các thiếu niên nam tuổi từ 8 đến 12 muốn tham gia vào Ban Lễ Sinh, xin liên hệ với quý cha Quản Xứ và Phó Xứ từ nay cho đến hết Tháng Năm. Xin quý phụ huynh và các em thiếu niên quan tâm.