Chính Tòa: Thông báo Số 26TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Chúa Phục Sinh – Năm C

  1. Chúa Nhật 21/4 Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh. Buổi sáng có 03 Thánh Lễ, vào lúc 06g00; 08g00 ; 10g00. Buổi chiều chỉ có một Thánh lễ lúc 17g00 tại Tiền đường Nhà Thờ.
  2. Thứ hai 22/4 đến thứ tư 27/4 giáo họ Augustinô Huy trực phụng vụ.
  3. Thứ năm 25/4, sau Thánh Lễ chiều 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do Ban Bác Ái Xã Hội-Caritas phụ trách
  4. Chiều Thứ bảy 27/4 lúc 17g15 Khai mạc Tháng Hoa tại Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức. Giới Trẻ Giáo xứ và Giới Trẻ Phan Sinh đồng phụ trách. Ca đoàn Mẹ Lên Trời phụ trách hát lễ.
  5. Chúa nhật 2 Phục sinh (28/4), kính Lòng Thương Xót Chúa. Buổi sáng có thánh lễ như thường lệ trong Nhà Thờ vào lúc 05g15, 08g00 và 10g00 (Tiếng Anh); buổi chiều chỉ có một thánh lễ lúc 17g00 tại tiền đường Nhà Thờ do cha Tổng Đại Diện chủ sự.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng