Thông Báo: Số 26/TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A

  1. Trong Tuần IV Phục Sinh các thánh lễ sáng và chiều trở lại như bình thường nhưng số người tham dự vẫn do ban phụng vụ sắp xếp, khi tham dự thánh lễ vẫn ngồi cách xa 1m, mang khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, riêng lễ chiều thứ bảy, lễ 07g00, lễ 17g00 ngày Chúa Nhật vẫn trực tuyến cho đến khi có thông báo của Tòa Giám Mục.
  2. Thứ năm 07/5 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Cha phụ trách.
  3. Trong tuần lễ này có 02 giáo dân đã qua đời là 02 Linh hồn Maria và Batôlômêô thuộc giáo họ Đaminh Khảm. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng