Chính Tòa: Thông báo Số 27TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa– Năm C

 1. Ban Giáo lý mời họp phụ huynh các khối lớp bí tích như sau:
  • Lúc 19g15 thứ bảy 27/4: Họp Phụ huynh Lớp Thêm Sức.
  • 09g30 Chúa nhật 28/4: Họp Phụ huynh Lớp Tuyên Xưng Đức Tin

Xin quý Phụ huynh các lớp trên tham gia đầy đủ các buổi họp để cùng chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí tích cách sốt sắng.

 1. Chúa Nhật 28/4 Chúa nhật II Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót Chúa Buổi sáng có 03 Thánh Lễ, vào lúc 06g00; 08g00 ; 10g00. Buổi chiều chỉ có một Thánh lễ lúc 17g00 tại Tiền đường Nhà Thờ. Chương trình như sau:
  • 15g30: Đọc Kinh Lòng Thương Xót trong Nhà Thờ.
  • 16g00: Cha Tổng Đại Diện Ban Huấn Từ.
  • 17g00: Thánh lễ tại Tiền Đường Nhà Thờ do Cha Tổng Đại Diện Chủ sự
 2. Từ Thứ hai 29/4 đến thứ bảy 04/5 giáo họ Anê Thành trực phụng vụ.
 3. Thứ hai Lễ nhớ Thánh nữ Catarina Siêna, Bổn mạng của 178 giáo dân. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
 4. Thứ tư 01/5 Lễ Thánh Giuse thợ. Kỷ niệm Cung hiến Nhà Thờ Chính Tòa. Lễ trọng. Có hai Thánh lễ, buổi sáng  lúc 05g00 và buổi chiều lúc 17g15. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
 5. Thứ năm 02/5, sau Thánh Lễ chiều 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do Ban Ban Bảo Trợ Học Sinh phụ trách.
 6. Thứ sáu. Lễ kính Thánh Philipphê và Giacôbê Tông đồ. Bổn mạng của 64 giáo dân (Philipphê: 28 và Giacôbê: 36). Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
 7. Thứ sáu 03/5 lúc 19g30 có Chầu Phạt Tạ Trái Tim Chúa đầu tháng do Ban Thường vụ phụ trách. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự đông đủ.
 8. Chiều Thứ bảy 04/5 lúc 17g15 Tôn Vinh Đức Mẹ tại Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức. Giới Người Cha và Giới Người Mẹ đồng phụ trách. Ca đoàn Phanxicô phụ trách hát lễ.
 9. Chúa Nhật 05/5 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu và sổ gia đình  tại văn phòng giáo xứ. Cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 04/5.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng