Chính Tòa: Thông báo Số 28TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C

  1. Ban Giáo lý mời họp phụ huynh các khối lớp bí tích như sau:
    • Lúc 19g15 thứ bảy 27/4: Họp Phụ huynh Lớp Thêm Sức.
    • 09g30 Chúa nhật 28/4: Họp Phụ huynh Lớp Tuyên Xưng Đức Tin

Xin quý Phụ huynh các lớp trên tham gia đầy đủ các buổi họp để cùng chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí tích cách sốt sắng.

  1. Chúa nhật 05/5 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ Thứ hai 06/5 đến thứ bảy 11/5 giáo họ Giuse Viên trực phụng vụ.
  3. Thứ năm 09/5, sau Thánh Lễ chiều 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do Giới LãoThành phụ trách.
  4. Chiều Thứ bảy 11/5 lúc 17g15: Tôn Vinh Đức Mẹ tại Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức. Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân và Ban BAXH-Caritas đồng phụ trách. Ca đoàn Monica phụ trách hát lễ.
  5. Chúa Nhật IV Phục Sinh 12/5: Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ. Ngày Đóng góp cho Quỹ ơn Gọi Giáo phận. Xin Cộng đoàn rộng tay đóng góp.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng