1. Chúa Nhật  24/5 Lễ Chúa Thăng Thiên và cũng là ngày Thế Giới Truyền Thông,  Bổn mạng của Ban Truyền Thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Thánh lễ mừng Bổn mạng sẽ được cử hành trọng thể lúc 15g00 Chúa nhật cùng ngày.
  2. Từ thứ hai 25/5 đến thứ bảy 30/5 giáo họ Đaminh Cẩm trực phụng vụ.
  3. Thứ năm 28/5 sau thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do Hội Legio Mariae phụ trách.
  4. Hiện nay vé đi hành hương Trà Kiệu vẫn còn, giáo dân nào muốn đi, xin liên hệ với Anh Ngọc Trật tự lúc 16g hằng ngày trước văn phòng Bác Ái Vinh Sơn để mua vé và mời giáo dân có vé đi hành hương Trà Kiệu có mặt tai sân nhà thờ lúc 06g00 thứ Bảy 30/5, 06g30 xe khởi hành.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng