1. Chúa Nhật 17/5 các em Thiếu Nhi học giáo lý trở lại như bình thường.

2. Từ thứ hai 18/5 đến thứ bảy 23/5 giáo họ Phao lô Lộc trực phụng vụ.

3. Thứ năm 21/5 sau thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do Giới Trẻ phụ trách, và lúc 19g30 kính mời giáo dân giáo họ Micae Hy tham dự buổi tĩnh tâm để mừng lễ bổn mạng của giáo họ. Lễ Kính thánh Micae Hồ Đình Hy được cử hành trọng thể lúc 17g15 thứ sáu 22/5, xin cộng đoàn tham dự hiệp ý cầu nguyện.

4. Thứ bảy 23/5 bế mạc Tháng Hoa, Kiệu Đức Mẹ lúc 16g30 và Thánh Lễ lúc 17g15 do Giới Trẻ phụ trách.

5. Xin cộng đoàn lưu ý: vì năm nay Phụng vụ Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trùng vào 31/5 nên đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu được dời vào ngày Thứ bảy 30/5. Kính mong quý ông bà và anh chị em thông cảm cho sự thay đổi bất thường này.

6. Xin lưu ý: các quý vị phụ trách xướng kinh trong nhà thờ từ nay trở đi xin kết thúc đọc kinh trước thánh lễ 10 phút để ca đoàn tập hát cho cộng đoàn.

7. Lớp giáo lý hôn nhân hạt Đà Nẵng sẽ bắt đầu trở lại vào lúc 19h30 ngày thứ tư 20/05 tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Các học viên mới xin cũng nộp đơn đăng kí có xác nhận của cha quản xứ nơi cư trú và nộp tại Nhà sách Chính Tòa.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng