THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN
MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ
11/06/2023

  1. Chúa Nhật 11/06 Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô : vào lúc 08g00 giáo xứ chúng ta có 98 em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em. Sau Thánh lễ 18g00 có Rước Kiệu Mình Thánh Chúa. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và lúc 19g30 mời các em lễ sinh tham dự buổi tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng của ban lễ sinh.
  2. Thứ Hai 12/06 Lễ Nhớ thánh Đaminh Savio quan thầy của ban Lễ sinh, thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g15, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Để chuẩn bị tâm tình mừng lễ bổn mạng của giáo họ kính mời giáo dân GH Augustinô Huy tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 Thứ Hai 12/06/2023.
  4. Thứ Ba 13/06 giáo xứ chúng ta có 02 thánh lễ:
    – Lúc 05g00 Lễ Kính Thánh Augustinô Phan Viết Huy, bổn mạng của giáo họ và bổn mạng Dòng Ba Phan Sinh Chính Tòa Đà Nẵng.
    – Lúc 17g15 Lễ Nhớ Thánh Antôn Pađôva quan thầy của Cha Nguyên Tổng Đại Diên và 154 anh em.
    Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

5. Thứ Sáu 16/06 vào lúc 05g30 thánh lễ Truyền Chức Linh Mục cho 03 Phó Tế tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng (thay vì 05g00). Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.

6. Thứ Bảy 17/06 vào lúc 17g15 Thánh lễ Thêm Sức cho 60 em tại Núi Đá Đức Mẹ, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các em, và lúc 14g30 ban BAXH Caritas sẽ mở Siêu Thị Bác Ái dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt tôn giáo và  người nghèo do 12 giáo họ đưa lên.