1. Từ thứ hai 15/6 đến thứ bảy 20/6 giáo họ Augustinô Huy phụ trách.
  2.  Sau Thánh lễ chiều thứ năm 18/6 có Chầu Thánh Thể do Chương trình Thăng Tiến Hôn nhân phụ trách
  3. Thứ sáu 19/6 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vào lúc 05g00, tại Tiền Đình Nhà Thờ Chính Tòa,  Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận sẽ chủ trì cử hành lễ truyền chức cho 04 Thầy Phó tế:

* Thầy Giuse Nguyễn Đình Thiên Ân thuộc GX Thanh Đức.

* Thầy Tôma Phạm Phú Cường thuộc GX Gia Phước.

* Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Trần Vũ Đức thuộc GX Thanh Đức.

* Thầy Giuse Nguyễn Thanh Tùng thuộc GX Trà Kiệu

Kính mời cộng đoàn tham dự và hiệp ý cầu nguyện cho quý Thầy.

4. Theo lịch hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu của Ban Năm Thánh, Chiều thứ bảy 20/6 là ngày hành hương của Phong trào Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận. Kính mời cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót GX Chính Tòa tham dự ( xin xem chi tiết tại Bảng Thông báo Giáo xứ)

5. Kính mời quý chức về tại Nhà xứ để nhận thông báo phân công trong ngày Lễ truyền chức Linh mục 19/6/2020.