Chính Tòa: Thông báo Số 37TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa – Năm C

  1. Chúa Nhật hôm nay 23/06/2019, Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, Giáo xứ tổ chức Kiệu Mình Thánh Chúa chung quanh nhà thờ sau Thánh lễ 18g30. Vậy kính mời cộng đoàn sắp xếp thời gian sốt sắng tham dự.  
  2. Thứ hai 24/6 Lễ Trọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả quan thầy của cha nguyên phó xứ Hồ Thái Sơn, Phan Đình Lượng và 169 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và từ thứ hai đến thứ bảy 29/6 giáo họ Đa Minh Cẩm trực phụng vụ.
  3. Thứ năm 27/6/2019 , lúc 05g00 thánh lễ Mừng Bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Truyền Chức Linh Mục do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại tiền đường nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Mời  cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện, và sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.
  4. Lúc 17g15 thứ sáu 28/6. Thánh Tạ ơn mừng Bổn mạng Phêrô-Phaolô của Ban Trật Tự. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  5. Thứ bảy 29/6 lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô quan thầy của Cha Quản xứ, Cha nguyên  phó xứ Lê Hưng, Cha Hoàng Gia Thành, Ban Trật Tự, Giới Trẻ  và 591 giáo dân, và lúc 17g15 cùng ngày, Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Ngọc Khánh và Thượng Thọ 90 của cha Nguyên Tổng Đại Diện Kiêm Quản Xứ Chính Tòa. Mời cộng đoàn sốt sắng tham dự các Thánh lễ trên và hiệp ý cầu nguyện.
  6. Để phát triển năng khiếu âm nhạc của con em trong giáo xứ, Ban Kèn giáo xứ chiêu sinh lớp đào tạo miễn phí  cho con em trong giáo xứ, thời gian học từ 18g đến 19g30 các tối thứ hai, thứ sáu hằng tuần. Lớp học sẽ khai giảng vào tối thứ sáu 17/7/2019. Xin ghi danh tại nhà sách Chính Tòa.
  7. Kính mời các Ủy viên Giáo xứ, các Ban Điều hành Giáo họ, các Giới – Ban – Đoàn thể : đến Văn phòng Giáo xứ nhận Thông báo về các Thánh lễ của Giáo phận và Giáo xứ sắp tới.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng