Chính Tòa: Thông báo Số 38TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ hai 01/7 đến thứ bảy 06/7 giáo họ Phêrô Lựu trực phụng vụ.
  2. Thứ tư 03/7 Lễ Kính Thánh Tô- Ma Tông Đồ bổn mạng của 50 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ năm 04/7 sau Thánh lễ chiều có giờ Chầu Thánh Thể do Thừa Tác viên phụ trách.
  4. Thứ sáu đầu tháng 05/7 có Giờ Chầu Phạt tạ Thánh Tâm Chúa lúc 19g30 do Ban Thường Vụ phụ trách.
  5. Thứ bảy ngày 06/7 kỷ niệm 06 ngày Đức Cha Phanxico Xavie qua đời, thánh lễ được cử hành lúc 05g00 do Cha Tổng Đại Diện Bonaventura chủ sự mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  6. Chúa nhật 07/7 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 06/7.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng