Chính Tòa: Thông báo Số 38TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm C

  1. Chúa nhật 07/7 sau lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ thứ hai 08/7 đến thứ bảy 13/7 giáo họ Micae Hy trực phụng vụ.
  3. Thứ năm 11/7 Lễ Nhớ Thánh Bênêđictô quan thầy của 31 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do hội Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.
  4. Kính mời giáo dân giáo họ Anê Thành tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 tối thứ sáu 12/7. Lễ Kính thánh Anê Lê Thị Thành được cử hành lúc 05g00 sáng thứ bảy 13/7. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  5. Chương trình Hành Hương về Đền Thánh Anrê Phú Yên – Phước Kiều nhân kỷ niệm 375 năm Ân Phúc Tử Đạo và 20 năm tôn phong Chân Phước, hướng đến ngày tôn phong Hiển Thánh đã được niêm yết tại bảng thông báo, xin cộng đoàn xem chi tiết chương trình hành hương trong 2 ngày 25/7 & 26/7 tại bảng thông báo.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng