THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
22/8/2021

  1. Thứ Hai 23/8 Thánh Rô-sa Li-ma, trinh nữ, Quan thầy của 15 chị em. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  2. Thứ Ba 24/8, Lễ kính Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, Tông đồ, Quan thầy của 21 anh em. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  3. Thứ Tư 25/8, Thánh Louis, Quan thầy của 06 anh em. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  4. Thứ Sáu 27/8, Lễ nhớ Thánh nữ Monica, Quan Thầy của Giới Người Mẹ, Ca đoàn Monica và 10 chị em. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  5. Thứ Bảy 28/8, Lễ nhớ Thánh Au-gut-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh, Quan Thầy của 17 anh em. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.