Chính Tòa: Thông báo Số 40TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm C

  1. Thứ hai 15/7 Lễ Nhớ thánh Bônaventura quan thầy của cha Tổng Đại Diện Nguyên Quản Xứ giáo xứ Chính Tòa và 10 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và trong tuần này giáo họ Augustino Huy trực phụng vụ.
  2. Thứ năm 18/7 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do BAXH Caritas phụ trách.
  3. Lớp giáo lý hôn nhân Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g00 tối thứ hai 22/7. Xin lấy đơn và nộp tại nhà sách Chính Tòa.
  4. Xin các giáo họ nhanh chóng nộp danh sách các vân động viên bóng đá và cầu lông về ban tổ chức. Hạn chót ngày 18/7/2019.
  5. Vào lúc 19g thứ sáu 19/7 xin mời các vận động viên cầu lông hoặc người đại diện tập trung tại nhà hội để bốc thăm và công bố thể lệ thi đấu.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng