THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
10/9/2023.

1. Chúa nhật hôm nay (10/9): Sau lễ Thiếu nhi, tất cả các em Giáo lý tập trung và xếp lớp.

Chúa nhật tuần sau (17/9), lúc 07g30 Nghi thức Khai giảng và Thánh lễ đầu năm học. Xin các Giáo họ và Phụ huynh nhắc nhở các em tham gia học Giáo lý.

2. Tuần này (từ ngày 11-16/9), Giáo họ Phêrô Lựu trực phụng vụ.

3. 17g00 Thứ hai 11/9, tại nhà thờ Giáo xứ Trà Kiệu, Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ dâng thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 138 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu. Thánh lễ có trực tuyến trên kênh Truyền thông Giáo phận.

4. 19g30 Thứ tư 13/9, Giáo xứ đọc kinh kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hội Legio phụ trách.

5. 17g15 Thứ sáu 15/9, cử hành Lễ kính Thánh tử đạo Emmanuel Nguyễn Văn Triệu.

19g30 thứ năm 14/9, mời giáo dân Giáo họ Emmanuel Triệu tham dự tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng Giáo họ.