THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

19/9/2021

  1. Thứ Ba 21/9, Lễ kính Thánh Matthêu Tông đồ, Tác giả Sách Tin Mừng. Quan thầy của 70 anh em. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  2. Thứ năm 23/9, Lễ nhớ Thánh Pi-ô Pi-et-ren-xi-a (Pi-ô 5 dấu), Quan thầy của Thừa Tác Viên ngoại thường GXCT. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.