THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

03/10/2021

 1. Trong tình hình mới hiện nay, kể từ ngày 30/09/2021 cho đến khi có thông báo mới. Các Thánh lễ hằng ngày và Chúa nhật sẽ được cử hành cụ thể sau:
  • Ngày thường: (có trực tuyến trên các kênh của Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa)
   • Buổi sáng : Lúc 05g00 do các Ban, Giới, Đoàn thể phụ trách.
   • Buổi chiều : Lúc 17g00 do các Giáo họ phụ trách
  • Chúa nhật: Gồm 06 Thánh lễ
  • Chiều thứ bảy: Lúc 17g00, do 02 giáo họ phụ trách và trực tuyến trên các kênh của Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng.
  • Chúa nhật:
   • Lúc 06g00: Do 02 giáo họ phụ trách và trực tuyến trên các kênh của  Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa.
   • Lúc 08g00: Do 02 Giáo họ phụ trách.
   • Lúc 10g00: Do 02 Giáo họ phụ trách.
   • Lúc 15g00: Do 02 Giáo họ phụ trách.
   • Lúc 17g00: Do 02 Giáo họ phụ trách và trực tuyến trên các kênh của Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng.
  • Lưu ý: Số lượng người tham dự thánh lễ chỉ tối đa là 30 người (đã được tiêm ít nhất là 1 liều vaccinne) nên các Giáo họ và các Ban, Giới, Đoàn thể được phân công phụ trách cử giáo dân phù hợp tham dự theo số lượng cho phép.
 2. Thứ Bảy 02/10, lúc 19g30, có giờ kinh Mân Côi tại Núi Đá Đức Mẹ được trực tuyến trên các kênh của Truyền thông GXCT. Xin cộng đoàn hiệp thông tham dự.
 3. Thứ Hai 04/10, Lễ nhớ Thánh Phanxicô Asidi. Quan Thầy của Đoàn Phan Sinh, Ca đoàn Phanxicô và 11 giáo dân. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
 4. Thứ Tư 06/10, Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung. Quan Thầy của GiớiNgười Cha. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
 5. Thứ Năm 07/10, sau lễ 17g00 có Giờ Chầu Thánh Thể do Ban BAXH-Caritas phụ trách.
 6. Thứ Bảy 09/10, lúc 19g30, có giờ kinh Mân Côi tại Núi Đá Đức Mẹ được trực tuyến trên các kênh của Truyền thông GXCT. Xin cộng đoàn hiệp thông tham dự.