THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXVI  THƯỜNG NIÊN

25/09/2022

  1. Chúa Nhật 25/9 khai giảng năm học giáo lý 2022-2023 xin quý phụ huynh cho các em có mặt vào lúc 7g30 để dự nghi thức khai giảng.
  2. Từ Thứ Hai 26/9 đến Thứ Bảy 01/10 giáo họ Phaolô Lộc trực phụng vụ.
  3. Thứ Ba 27/9 lễ thánh Vinh Sơn Phaolô, Quan Thầy  của Hội Bác Ái Vinh Sơn GP Đà Nẵng và 43 giáo dân, thánh lễ được cử hành vào lúc 17g15, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Tư 28/9 Lễ Giỗ đầu của Cha Nguyên Tổng Đại Điện FX Đặng Đình Canh, thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g15  xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  5. Thứ Năm 29/9 Lễ Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-Ca-En, Gáp-Ri-En và Ra-Pha-En bổn mạng của Ban Kèn và  90 giáo dân, sau thánh lễ 17g15 là giờ Chầu Thánh Thể do Ban Giáo Lý phụ trách.Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  6. Thứ Bảy 01/10 lễ Kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu bổn mạng ca đoàn Thiếu Nhi,  482 giáo dân, và lúc 17g15 cùng ngày, khai mạc tháng Mân Côi tại Núi Đức Mẹ do liên giáo họ Anê Thành, Giuse Viên, Emmanuel Triệu cùng phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  7. Chúa Nhật 02/10 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ Bảy ngày 01 tháng 10.