THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

10/10/2021

  1. Thứ Tư 13/10 vào lúc 19g30, Đọc Kinh tại Núi đá Đức Mẹ Lộ Đức, kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hội Legiô phụ trách.
  2. Thứ Năm 14/10, sau lễ 17g00 có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Lão Thành phụ trách.
  3. Thứ Bảy 16/10, Thánh Magarita Alacoc, Quan thầy của 05 chị em. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và lúc 19g30, có giờ kinh Mân Côi tại Núi Đá Đức Mẹ được trực tuyến trên các kênh của Truyền thông GXCT. Xin cộng đoàn hiệp thông tham dự.