Chính Tòa: Thông báo Số 47TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm C

 1. Chúa nhật 01/9 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
 2. Từ thứ hai 02/9 đến thứ bảy 07/9 giáo họ Đaminh Khảm trực phụng vụ.
 3. Vào lúc 19g30 tối thứ ba 02/9 mời các em trong giáo xứ trúng tuyển vào đại học, cao đẳng năm học 2019-2020 đến nhà xứ để cha sở gặp mặt, khi đi nhớ mang theo giấy báo trúng tuyển và giấy nhập học.
 4. Thứ năm 05/9 lễ Thánh Têrêxa Calcutta bổn mạng của Ban Bác Ái Xã Hội GX Chính Tòa. Thánh lễ được cử hành lúc 17g15 và sau thánh lễ có Giờ Chầu Thánh Thể do Ban BAXH phụ trách. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
 5. Thứ sáu đầu tháng 06/9 vào lúc 19g30 có Giờ Chầu Phạt Tạ Trái Tim Chúa Giêsu, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
 6. Kế hoạch Khai Giảng Giáo Lý GXCT năm học 2019-2020:
  • Chúa nhật 08/9: tập trung học sinh theo lớp cũ, họp giáo lý viên.
  • Chúa nhật 15/9: Xếp lớp mới.
  • Chúa nhật 22/9: Nghi thức khai giảng và thánh lễ đầu năm học mới.
  • Xin quý vị phụ huynh và Ban Điều hành các giáo họ quan tâm và nhắc nhở các em tham gia học giáo lý đúng tuổi và đầy đủ
 7. Từ thứ hai 02/9/2019 đến 31/5/2020 Thầy Phanxicô Xaviê Ngô Trí Dũng được phân công đến thực tập mục vụ tại Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Xin cộng đoàn cầu nguyện và giúp đỡ Thầy trong thời gian Thầy phục vụ tại Giáo xứ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng