THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
17/10/2021

  1. Chúa Nhật ngày 17/10/2021, ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa lành trong cơn Đại dịch Covid. Tại nhà thờ Chính Tòa sẽ có 02 thánh lễ lúc 06g00 và 17g00, (trực tuyến trên các kênh truyền thông của giáo Phận và giáo xứ). Các thánh lễ 08g00, 10g00, 15g00 ý lễ theo Chúa Nhật XXIX Thường Niên.
  2. Thứ Hai 18/10, Lễ Kính Thánh Luca – Tác giả sách Tin Mừng, quan thầy của 14 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ Năm 21/10, sau lễ 17g00 có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Cha phụ trách.
  4. Thứ Sáu 22/10/2021, ngày toàn quốc giữ chay và làm việc thiện để giúp đỡ các nạn nhân của cơn Đại dịch Covid. Xin cộng đoàn hy sinh giảm bớt chi tiêu để đóng góp cho Quỹ Bác Ái Giáo xứ hầu có thể giúp đỡ phần nào cho những người gặp khó khăn vì cơn đại dịch.
  5. Thứ Bảy 23/10, lễ thánh Phaolô Tống Viết Bường, quan thầy của giáo họ Phaolô Bường. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện và lúc 19g30 cùng ngày, có giờ kinh Mân Côi tại Núi Đá Đức Mẹ được trực tuyến trên các kênh của Truyền thông giáo xứ Chính Tòa. Xin cộng đoàn hiệp thông tham dự.