Chính Tòa: Thông báo Số 48TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm C

  1. Chúa nhật 08/9 tất cả các em thiếu nhi tập trung để xếp lớp. Xin quý phụ huynh cho các em đi lễ đúng giờ.
  2. Từ thứ hai 09/9 đến thứ bảy 14/9 giáo họ Phaolô Lộc trực phụng vụ.
  3. Thứ năm 12/9 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Đoàn Phan Sinh phụ trách.
  4. Thứ sáu 13/9 Tết Trung Thu, thánh lễ được cử hành lúc 17g15 sau thánh lễ sẽ có văn nghệ, múa lân, phát quà cho các em thiếu nhi. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự, và lúc 19g30 đọc kinh tôn vinh Mẹ tại Núi Đá do hội Legio phụ trách.
  5. Giáo xứ xin  cám ơn cộng đoàn đã đóng góp xây dựng nhà hưu dưỡng tại Trung Tâm Mục Vụ, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, từ nay cho đến hết năm Phụng Vụ các thùng oi trong nhà thờ sẽ dành cho kinh phí xây dựng, xin cộng đoàn rộng tay đóng góp.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng