GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Số 48/TB/GXCT/2019-2020

THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN 11/10/2020

 1. Chúa Nhật 11/10 vào lúc 08g00, Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2020-
  2021 sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa. Kính mời Hội đồng Mục vụ
  Giáo xứ tham dự để cầu nguyện cho các em trong năm học mới.
 2. Từ thứ Hai 12/10 đến thứ bảy 17/10. Giáo họ Anrê Trông trực phụng vụ .
 3. Thứ Ba 13/10 vào lúc 19g30, Đọc Kinh tại Núi đá Đức Mẹ Lộ Đức, kỷ niệm
  ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hội Legiô phụ trách.
 4. Thứ Năm 15/10, sau Thánh lễ 17g15 chiều là giờ Chầu Thánh Thể do Ban
  Bác ái xã hội-Caritas phụ trách.
 5. Thứ Sáu 16/10 Thánh Magarita Alacôc, Quan Thầy của 06 giáo dân; Thứ
  Bảy 17/10. Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Antiôkhia, Quan Thầy của 07 giáo dân;
  Chúa nhật 18/10, Thánh Luca, Quan Thầy của 13 giáo dân. Xin Cộng đoàn
  hiệp ý cầu nguyện.
 6. Thứ Bảy 17/10, vào lúc 17g15 Tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi tại Núi Đá Đức
  Mẹ Lộ Đức do các Giáo họ: Đaminh Khảm, Phaolô Lộc và Đaminh Cẩm
  cùng phụ trách, Ca đoàn Mẹ Lên Trời hát lễ.
 7. Mừng Đại Lễ 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu. Ban Mục Vụ Đồng
  Hương và Di dân Giáo phận Đà Nẵng kính mời anh chị em giáo dân thuộc
  Giáo phận Đà Nẵng hiện đang sinh sống tại miền nam đến hiệp dâng Thánh
  Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa, tôn vinh Đức Mẹ Trà Kiệu vào lúc 10g00, ngày 18
  tháng 10 năm 2020 tại nhà thờ giáo xứ Minh Đức, số 10, đường 154, ấp
  Cây Dầu, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh do Đức Cha Giuse
  Đặng Đức Ngân Giám mục Giáo phận Đà Nẵng chủ sự. Xin cộng đoàn loan
  báo rộng rãi đến bà con, thân hữu của mình đang ở tại Miền Nam được biết
  để tham dự. ( xem chương trình chi tiết tại Bảng thông báo)
 8. Chúa nhật 18/10. Chúa nhật 29 thường niên năm A là Chúa nhật Truyền
  Giáo. Xin Cộng đoàn rộng tay đóng góp cho quỹ Truyền Giáo của HĐGMVN
  tại các thùng được đặt trong Nhà Thờ.