THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

15/10/2023

 1. Từ thứ Hai 16/10 đến thứ Bảy 21/10, Giáo họ Emmanuel Triệu trực phụng vụ và phụ trách Chầu Thánh Thể thứ năm.
 2. Bổn mạng trong tuần:
  • Thứ Ba 17/10: Thánh Inhatio Antiokhia, Giám mục tử đạo, Bổn mạng của 07 anh em.
  • Thứ Tư 18/10: Thánh Luca, Tác giả Sách Tin Mừng, Bổn mạng của 15 anh em.
   • Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  • Vào lúc 05g00 sáng thứ Năm 19/10, Cha phụ tá Đôminicô Nguyễn Văn Hiển sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn, sau thời gian phục vụ tại Giáo xứ Chính Toà, Cha sẽ đi nhận xứ tại Giáo xứ Tam Kỳ vào ngày Thứ Sáu 20/10. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ngài.
 3. Thứ Bảy, 21/10, Trong Thánh lễ lúc 17g15, Cha Đại diện Giám quản kiêm Quản xứ sẽ giới thiệu hai Cha phụ tá mới với cộng đoàn.
 4. Lúc 19g30 Chúa nhật 22/10, Giáo họ Phaolô Bường Tỉnh Tâm. Lễ Kính Thánh Phaolo Tống Viết Bường được cử hành vào lúc 17g15 thứ Hai 23/10. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện