THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
23/10/2022

  1. Chúa nhật 30 thường niên, 23 tháng 10 năm 2022, là Chúa nhật Truyền Giáo. Theo truyền thống xưa nay, toàn thể giáo phận sẽ đóng góp cho quỹ truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Xin cộng đoàn quảng đại đóng góp cho quỹ truyền giáo của Giáo Hội.
  2. Chúa Nhật 23/10 vào lúc 19g30, giáo họ Phaolô Bường tĩnh tâm mừng bổn mạng. Thánh lễ kính thánh Phaolô Tống Viết Bường, Quan Thị vệ, tử đạo sẽ được cử hành lúc 17g15 Thứ Hai 24/10. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ Bảy 29/10 vào lúc 17g15, Thánh lễ bế mạc Tháng Mân Côi  do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự. Xin cộng đoàn tập trung lúc 16g30 để cung nghinh kiệu Đức Mẹ.
  4. Chúa Nhật 06/11 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 Thứ Bảy 05/11/2022.