THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
30/10/2022

  1. Thứ Ba 01.11 vào lúc 17g15 Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
  2. Thứ Tư 02.11 vào lúc 09g00 Cha quản xứ sẽ dâng thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Nghĩa trang Giáo xứ (Phú Thượng), xin cộng đoàn có mặt tại tiền đường nhà thờ để xe khởi hành lúc 07g00. Và lúc 17g15 cùng ngày, Đức Giám mục sẽ dâng Thánh lễ cầu cho Các Đẳng Linh Hồn tại Nhà thờ Chính Tòa.
  3. Thứ Năm 03.11 vào lúc 17g15 lễ nhớ Thánh Mactinô Poret, tu sĩ, bổn mạng Ban Trợ Táng giáo xứ và 10 anh em, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Sáu đầu tháng 04.11, vào lúc 19g30 có giờ Chầu Phạt tạ Trái Tim Chúa, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  5. Chúa Nhật 06.11 sau thánh lễ Thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại Văn phòng Giáo Xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 thứ Bảy 05.11.2022.