THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
29/10/2023.

1.Từ thứ Hai 30/10 đến thứ Bảy 04/11, Giáo họ Anrê Trông trực phụng vụ.

2.Thứ Tư 01/11, Lễ trọng: Các Thánh Nam Nữ, Đức Cha Giuse Giám quản Giáo phận Đà Nẵng sẽ cử hành Thánh lễ vào lúc 17g15 cùng ngày.

3. Thứ Năm 02/11, Các Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời như sau:
-Lúc 05g00: Cử hành tại Nhà Thờ Chính Toà
-Lúc 09g00: Cử hành tại Nghĩa trang Giáo xứ.
-Lúc 17g15: Cử hành tại Nhà thờ Chính Toà do Đức Cha Giuse Giám quản Giáo phận Đà Nẵng chủ sự.
Ghi chú: Giáo xứ có thuê xe đi Nghĩa trang. Giáo dân có mặt lúc 07g00 (02/11) để 07g30 xe khởi hành.
– Lúc 19g30, Chầu Thánh Thể đầu tháng do Ban Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.

4.Thứ Sáu, 03/11, Thánh Martinô Poret, tu sĩ, Bổn mạng của Ban Trợ Táng và 12 anh em. Thánh lễ Kính Thánh Martinô Poret được cử hành lúc 17g15 cùng ngày. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

5.Chúa nhật, 05/11, sau Thánh lễ 08g00, có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp Giấy giới thiệu rửa tội và sổ GĐCG tại Nhà Sách Khai Tâm. Cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức vào lúc 19g00 thứ Bảy 04/11.