THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

14/11/2021

  1. Thứ Tư 17/11 Lễ Nhớ Thánh nữ Elisabet Hunggari bổn mạng của ban Bác Ái Vinh Sơn. Thánh lễ mừng Bổn mạng Ban Bác ái Vinh Sơn được cử hành lúc 17g00, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  2. Thứ Năm 17/11, sau Thánh lễ chiều 17g00 là giờ Chầu Thánh Thể do Hội Legio phụ trách.