GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Số 52/TB/GXCT/2019-2020

THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN 08/11/2020

 • Chúa nhật XXXII Thường niên 08/11. Giáo xứ Chính Tòa Chầu Thánh Thể. Phiên Chầu Lượt Chúa nhật cụ thể sau:
 • 11g00-11g45: Liên Giáo họ Đaminh Khảm-Phaolô Lộc-Đaminh Cẩm- Phêrô Lựu và do Giáo họ Đaminh Khảm điều phối. Ca đoàn Emmanuel phụ trách hát.
 • 12g00 – 12g45: Liên Giáo họ Micae Hy-Augustinô Huy, Anê Thành, Giuse Viên và do Giáo họ Micae Hy điều phối. Ca đoàn Thánh Gia phụ trách hát.
 • 13g00 – 13g45: Cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô.
 • 14g00-14g45: Liên Giáo họ Emmanuel Triệu, Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang và do Giáo họ Emmanuel Triệu điều phối. Ca đoàn Mẹ Lên trời phụ trách hát.
  Kính mời Cộng đoàn sắp xếp và sốt sắng tham dự đông đủ.
 • Từ thứ Hai 09/11 đến thứ bảy 14/11. Giáo họ Đaminh Cẩm trực phụng vụ.
 • Thứ ba 10/11, vào lúc 17g15 Thánh lễ cầu cho linh hồn các Giám mục, Linh mục và tu sĩ nam nữ phục vụ tại Giáo xứ Chính Tòa đã qua đời, và Thứ tư 11/11, cũng vào lúc 17g15, Thánh lễ cầu cho các Giáo chức trong HĐMVGX Chính Tòa nay đã qua đời. Kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp thông cầu nguyện trong hai Thánh lễ nói trên.
 • Thứ năm 12/11,Lễ nhớ Thánh Josaphat, Quan thầy của 01 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và sau Thánh Lễ 17g15 cùng ngày, là giờ Chầu Thánh Thể do Giới Trẻ phụ trách.
 • Thứ sáu 13/11 vào lúc 19g30, kính mời tất cả thành viên trong Hội đồng mục vụ giáo xứ đến tại nhà thờ để tập huấn về đề tài “ Hội đồng mục vụ tham gia trong sứ mạng mục tử” và Tĩnh Tâm, chuẩn bị mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quan Thầy của HĐMVGX Chính Tòa.
 • Thứ bảy 14/11, vào lúc 17g15, Thánh lễ trọng thể kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quan Thầy của HĐMVGX Chính Tòa. Kính mời toàn thể cộng đoàn giáo xứ tham dự đầy đủ và hiệp thông cầu nguyện. 
 • Mời trưởng phó các Giáo họ và các Ban, Đoàn thể đến Nhà xứ để nhận Thông báo về tổ chức Thánh Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng của HĐMV Giáo xứ Chính Tòa.