Chính Tòa: Thông báo Số 53TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm C

  1. Chúa nhật 06/10 sau Thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ thứ hai 07/10 đến thứ bảy 12/10 giáo họ Augustino Huy trực phụng vụ, và lúc 19g15 cùng ngày sẽ khai giảng lớp Dự Bị Hôn Nhân của Hạt Đà Nẵng.
  3. Kính mời Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ tham gia buổi họp vào lúc 19g30 tối thứ năm 10/10/2019 để bàn về chương trình Giáng Sinh năm 2019. Xin quý vị tham gia đông đủ và đúng giờ.
  4. Thứ sáu 11/10 vào lúc 19g30 giáo xứ Chầu Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giê su và học hỏi về truyền giáo, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  5. Chúa nhật 13/10 đọc kinh tôn vinh Mẹ hiện ra lần cuối tại Núi Đá Lộ Đức do hội Legio phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng