THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN
15/11/2020

  1. Chúa nhật XXXIII Thường niên 15/11. Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bổn mạng Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa. Thánh Lễ mừng Bổn mạng được cử hành vào lúc 18g30 cùng ngày. Kính mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự đông đủ.
  2. Từ thứ Hai 16/11 đến thứ bảy 21/11. Giáo họ Phêrô Lựu trực phụng vụ.
  3. Thứ ba 17/11, Lễ nhớ Thánh nữ Êlisabet Hunggari. Bổn mạng của Ban Bác ái Vinh Sơn và 05 giáo dân. Thánh lễ mừng Bổn mạng được cử hành vào lúc 17g15 cùng ngày. Và Chúa Nhật 22/11, Thánh Cêcilia, trinh nữ tử đạo. Bổn mạng của Ca đoàn Cêcilia và 36 giáo dân. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Ba 17/11/2020, vào lúc 19g30. Kính mời toàn thể Hội đồng Mục vụ Giáo xứ về tại Hội trường để tham dự buổi họp bàn về Đại Lễ Giáng Sinh năm 2020. Xin các giáo chức tham dự đông đủ.
  5. Thứ năm 19/11, sau Thánh Lễ 17g15, là giờ Chầu Thánh Thể do Hội Legio Mariae phụ trách.