THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
26/11/2023

  1. Kính mời các Liên Giáo họ luân phiên phụ trách đọc kinh 03 đêm cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Phaolô Tịnh.
    Địa điểm: Tại Núi Đá Đức Mẹ nếu không mưa, trong Nhà thờ nều có mưa:
  • Phiên 1: 19g30 tối nay thứ Bảy 25/11/2023 do Liên Giáo họ Đaminh Khảm, Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu phụ trách, Gh Đaminh Khảm phụ trách chính.
  • Phiên 2: 19g30 tối Chúa nhật 26/11/2023 do Liên Giáo họ Micae Hy, Augustinô Huy, Anê Thành, Giuse Viên phụ trách, Gh.Micae Hy phụ trách chính
  • Phiên 3: 19g30 tối thứ Hai 27/11/2023 do Liên Gh.Emmanuel Triệu, Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang phụ trách, Gh.Emmanuel Triệu phụ trách chính.

2. Từ thứ Hai 27/11 đến thứ Bảy 02/12, Giáo họ Đaminh Cẩm trực phụng vụ và phụ trách Chầu Thánh Thể thứ Năm 30/11.

3. Thứ Hai 27/11, vào lúc 19g30, tại Nhà nguyện (tầng 3). Giáo họ Anrê Trần Văn Trông tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mừng Bổn mạng của giáo họ. Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Anrê Trông được cử hành vào lúc 17g15 thứ Ba 28/11/2023. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

4. Bổn mạng trong tuần:
– Thứ Năm 30/11 Lễ kính Thánh Tông Đồ Anrê, Quan thầy của 54 anh em.
– Chúa nhật 03/12, Thánh Phanxicô Xaviê, Quan Thầy của các Cha nguyên Phó xứ: Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Ngọc Hiến, Cha phụ tá Lê Đông Nhật và 158 anh em.
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

5. Chúa nhật 03/12 (CN I Mùa Vọng), có rửa tội cho các em. Xin nộp giấy giới thiệu và Sổ Gia Đình Công giáo về văn phòng. Cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức vào lúc 19g00 thứ Bảy 02/12.