Chính Tòa: Thông báo Số 56TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ hai 21/10 đến thứ bảy 26/10 giáo họ Giuse Viên trực phụng vụ.
  2. Kính mời giáo dân giáo họ Phaolô Bường tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 tối thứ ba ngày 22/10. Lễ kính Phaolô Tống Viết Bường được cử hành lúc 17g15 thứ tư 23/10. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ sáu 25/10 vào lúc 19g30 giáo xứ Chầu Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giê su và học hỏi về truyền giáo, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và đi đúng giờ.
  4. Thứ bảy 26/10 bế mạc Tháng Mân Côi tại Núi Đá Lộ Đức do ban Giáo Lý phụ trách, xin mời hội động mục vụ và cộng đoàn có mặt vào lúc 16g30 để sắp xếp đoàn Rước Kiệu.
  5. “Kể từ Chúa Nhật tuần sau (27/10/2019), xin quý vị phụ huynh vui lòng đón con em sau giờ học Giáo lý trễ hơn 10 phút so với bình thường, nghĩa là giờ đón bắt đầu lúc 10h25 thay vì 10h15 như trước đây, Xin quý vị vui lòng đi đường Trần Phú và đưa đón tại sân TGM”.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng