Chính Tòa: Thông báo Số 58TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm C

 • Ban Giáo lý kính báo: Do trời mưa, nên chương trình ngoại khóa Chúa Nhật 03/11/2019 của các lớp 5+6+7 sẽ tạm hoãn. Ngày ngoại khóa cụ thể sẽ thông báo sau.
 • Chúa nhật 03/11 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
 • Thứ hai 04/11 vào lúc 17g15 lễ Thánh Mactino Porret quan thầy của ban trợ táng giáo xứ, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, và trong tuần này giáo họ Phaolô Bường trực phụng vụ.
 • Kính mời các Giới  Ban, Đoàn thể và các Giáo họ muốn tham gia đêm ẩm thực 25/12 đến văn phòng vào lúc 19g30 thứ năm  07/11 để bàn về Phương thức tổ chức.
 • Lớp giáo lý dự tòng của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g00 thứ năm ngày 07/11 tại giáo xứ Ngọc Quang. Xin liên hệ với chị Hồng Hoa theo số điện thoại : 0798106893.
 • Thứ năm 07/11, sau thánh lễ 17g15 Giáo xứ Chầu Thánh Thể do Giới Người Mẹ phụ trách.
 • Kính mời Ban Điều hành các Giáo họ, Giới, Ban, Đoàn thể: đến Văn phòng Giáo xứ nhận Thông báo phân công Đại lễ Giáng Sinh 2019.
 • Vì thời tiết tiết nên việc đi viếng mộ tại nghĩa trang giáo xứ trong tuần đến sẽ có thông báo sau.
 • Chúa nhật tuần tới ngày 10/11, Giáo xứ Chính Tòa sẽ thay mặt Giáo Phận Chầu lượt, bắt đầu từ sau Thánh lễ 10g00 tiếng Anh với 04 phiên chầu như sau: Phiên 01 (11g00-11g30): do Ban Thường vụ và Ca đoàn Emmanuell phụ trách.
 • Phiên 02 (11g30-12g00): do 04 Giáo họ Đaminh Khảm, Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu phụ trách.
 • Phiên 03 (12g00-13g30): do 04 Giáo họ Micae Hy, Augustinô Huy, Anê Thành và Giuse Viên phụ trách.
 • Phiên 04 (13g30-14g30): do 04 Giáo họ Emmanuel Triệu, Phaolô Bường, Anrê Trông và Giuse Khang
 • Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đức Giám Mục Giáo phận. Trong đợt quyên góp  từ ngày 08/9 đến 01/11/2019, Giáo xứ đã quyên góp được số tiền là: 150.000.000 đồng và một số ngoại tệ. Xin chân thành cám ơn quý cộng đoàn.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng