Chính Tòa: Thông báo Số 61TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C

  1. Thứ hai 25/11 Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, cũng là Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Phận Đà Nẵng, thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 10g30 do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, và trong tuần này giáo họ Đaminh Khảm trực phụng vụ.
  2. Thứ tư 27/11 lúc 09g00 Cha Quản xứ sẽ dâng Thánh lễ tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa ở Phú Thượng, xin cộng đoàn có mặt lúc 07g00 tại sân nhà thờ để 07g30 xe khởi hành.
  3. Thứ năm 28/11  vào lúc 16g00 Đức Cha Giuse sẽ dâng thánh lễ tại nghĩa trang linh mục Hòa Sơn. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Kính mời giáo dân giáo họ Anrê Trông tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 tối thứ tư 27/11 để chuẩn bị mừng lễ Bổn mạng của giáo họ mình. Lễ Kính Thánh Anrê Trần Văn Trông được cử hành lúc 17g15 thứ năm 28/11. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  5. Thứ bảy 30/11 Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ, quan thầy của 45 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  6. Chúa nhật 01/12 sau Thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 30/11.
  7. Xin cộng đoàn lưu ý : Giáo xứ đang lắp đặt màn hình led sau phòng áo để giáo dân có thể tham dự thánh lễ. Vì vậy từ nay khi tham dự thánh lễ xin giáo dân nên ngồi tập trung trước các màn hình, không nên ngồi rải rác khắp nơi trong sân nhà thờ.
  8. Việc quyên góp tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh năm nay sẽ được thực hiện tại Nhà Thờ, thay vì quyên góp tại các Giáo họ như những năm trước đây. Vì vậy, kể từ Chúa nhật I Mùa Vọng (01/12/2019) trở đi, Giáo dân khi đi tham dự Thánh lễ sẽ đóng góp qua hình thức bỏ tiền vào các thùng được bố trí trong Nhà Thờ, các giáo dân nào muốn đóng riêng xin gặp Cha Quản xứ hoặc Ban Thường vụ. Rất mong sự rộng tay đóng góp của Cộng đoàn.
  9. Giáo dân cần mua Lịch Phụng vụ năm 2020 xin liên hệ tại Nhà Sách Khai Tâm Giáo xứ Chính Tòa với giá là 16.000 đ/cuốn.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng