THÔNG BÁO: Về việc tạm đóng cửa không đón tiếp du khách tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng.

Trước tình hình virus Corona đang bùng phát, Đà Nẵng nói chung, cách riêng Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng là điểm nóng của du khách, Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng xin thông báo: Từ chiều ngày 26/01/2020, nhằm mồng Hai Tết Canh Tý, Giáo Xứ Chính Toà sẽ đóng cửa không tiếp đón du khách (Cổng chính 156 Trần Phú, cổng phụ 47 Yên Báy – TP Đà Nẵng).

Xin lưu ý bà con giáo dân cũng cần theo dõi tình hình và có sự tự bảo vệ thích hợp. Khi nào mở cửa lại, Giáo xứ Chính Toà sẽ có thông báo sau. Rất mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này.

Kính báo,

Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng

ANNOUNCEMENT: On the temporary door closure, could not welcome visitors to Da Nang Cathedral.

Facing the overwhelming outbreak of Corona virus, Da Nang in general, especially Danang Cathedral is a hot spot for tourists, Danang Cathedral announces: From the afternoon of January 26th, 2020, second day of Rat Lunar New Year, Danang Cathedral will be closed to visitors (Main gate 156 Tran Phu str., secondary gate 47 Yen Bay str. – Da Nang City).

Parishioners also should to follow up the situation and take appropriate self-protection. Cathedral Parish will have notice on reopening the door for tourists as soon as Corona virus could be controlled. We are sorry for the inconvenience.

Regards, Parish of Danang Cathedral