Theo công văn số 2851/UBND-KGVX của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu đề phòng, chống dịch COVID-19. Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng xin thông báo:

TẠM DỪNG CÁC THÁNH LỄ VÀ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CẦN THIẾT TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG TỪ THỨ BA NGÀY 04/5/2021 CHO TỚI KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI.

Xin cám ơn và theo dõi các thông báo tiếp theo.