GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ        

HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

           Số: 24 /2019/TB/GXCT 

THÔNG BÁO

– THÁNG 05 “THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ”

– LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

THÁNG 05 “THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ”:

Chủ đề: “ NỮ VƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH-CẦU CHO CHÚNG CON

Theo thông lệ hằng năm, vào Tháng 05 “Tháng Hoa Kính Đức Mẹ”, Giáo xứ tổ chức Tôn Vinh Đức Mẹ vào mỗi Chiều Thứ Bảy tại Núi Đức Mẹ do các Giới – Ban – Đoàn thể phụ trách: xướng kinh lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước Thánh lễ (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ xem qua trước khi thực hiện), đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện, xin oi, dâng lễ, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn sau Thánh lễ).

          – 16g45: xướng kinh, lần hạt, dâng hoa.

          – 17g15: Thánh lễ.

I. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ:

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): Trang hoàng câu Chủ đề “Tháng Hoa” và chuẩn bị Lời nguyện Tín hữu cho các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ trong Tháng Hoa.

w Giới Người Cha:

– Treo cờ tại Núi Đức Mẹ.

– Phụ trách chiêng trống trong các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ (cắt cử thành viên đem chiêng trống ra Núi Đức Mẹ trước Thánh lễ và đem vào sau Thánh lễ).

– Giúp Ban Giáo lý sắp xếp ghế ngồi cho Thánh lễ Bế mạc Tháng Hoa chiều thứ bảy (25/05/2019) tại Núi Đức Mẹ.

w Ông Đạt (Ủy viên Thánh nhạc): phân công ca đoàn hát trong các Thánh lễ.

w Hội Legio: phân công hội viên quét dọn vệ sinh tại Núi Đức Mẹ vào mỗi sáng thứ bảy trong Tháng Hoa, để chuẩn bị cho các Thánh lễ chiều.

w Ban Lễ sinh: phân công các em Lễ sinh đem ghế có bàn quỳ ra Núi Đức Mẹ cho Quý Cha tham dự Thánh lễ (xin đem vào sau Thánh lễ).

w Ban Trật tự: phụ trách trật tự và giữ xe.

w Ông Ngọc (Ban Âm thanh): phụ trách âm thanh cho ca đoàn, khi rước kiệu và trong Thánh lễ.

w Ông Linh (Ban Ánh sáng): phụ trách về ánh sáng cho các Thánh lễ trong Tháng Hoa tại Núi Đức Mẹ.

II. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC THÁNH LỄ:

1. Chiều Thứ Bảy (27/04/2019): Thánh lễ khai mạc Tháng Hoa tại Núi Đức Mẹ do Giới Trẻ Giáo xứ và Giới Trẻ Phan Sinh cùng phụ trách.

Có Đoàn rước:

– Giáo họ Augustinô Huy (trực phụng vụ): phân công người cầm Thánh Giá + Đèn hầu.

– Toàn thể Quý chức trong Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể: tham gia đoàn rước.

– Thừa Tác Viên ngoại thường cho rước lễ: tham gia đoàn rước.

Lưu ý: Xin có mặt trước 16g45 để kịp chuẩn bị tham gia đoàn rước.

2. Chiều Thứ Tư (01/05/2019): Thánh lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng:

– Thánh lễ 17g15 trong nhà thờ do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự.

Đoàn rước từ Tòa Giám Mục:

Trang phục: nam mặc âu phục, nữ mặc áo dài

– Giáo họ Anê Thành (trực phụng vụ): phân công người cầm Thánh Giá + Đèn hầu, đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện, dâng lễ, xin oi .v.v…  

– Toàn thể Quý chức trong Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể: tham gia đoàn rước.

– Thừa Tác Viên ngoại thường cho rước lễ: tham gia đoàn rước.

Lưu ý: Xin có mặt trước 16g45 để kịp chuẩn bị tham gia đoàn rước.

– Ông Ngọc(Ủy viên Phụng vụ): dẫn lễ & chuẩn bị lời nguyện:

– Giới Người Cha: phụ trách chiêng trống, dành riêng ghế cho đoàn rước, sắp xếp ghế ngồi trong và ngoài nhà thờ (xin thu dọn sau Thánh lễ).

– Ban Trật tự: phụ trách trật tự đoàn rước và dành riêng chỗ ngồi cho đoàn rước trong nhà thờ.

– Ban Lễ sinh: chuẩn bị bàn thờ và ghế ngồi cho các Cha đồng tế.

– Ban Âm thanh: phụ trách âm thanh.

– Ban Ánh sáng: kiểm tra các bóng đèn trong nhà thờ.

3. Chiều Thứ Bảy (04/05/2019): Thánh lễ Tuần 02 Tháng Hoa tại Núi Đức Mẹ do Giới Người Cha và Giới Người Mẹ cùng phụ trách.

4. Chiều Thứ Bảy (11/05/2019): Thánh lễ Tuần 03 Tháng Hoa tại Núi Đức Mẹ do Thăng Tiến Hôn Nhân và Ban Caritas cùng phụ trách.

5. Tối Thứ Hai 13/05/2019: Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

w 19g30: đọc kinh tôn vinh Mẹ tại Núi Đức Mẹ do Hội Legio phụ trách.

6. Chiều Thứ Bảy (18/05/2019): Thánh lễ Tuần 04 Tháng Hoa tại Núi Đức Mẹ do Hội Legio và Đoàn Phan Sinh cùng phụ trách.

7. Chiều Thứ Bảy (25/05/2019): Thánh lễ Bế Mạc Tháng Hoa tại Giáo xứ Chính Tòa  do Ban Giáo Lý phụ trách: có rước kiệu Đức Mẹ chung quanh nhà thờ trước Thánh lễ.

16g30: tập trung ổn định đoàn rước kiệu Đức Mẹ.

16g45: bắt đầu kiệu       

17g15: Thánh lễ

– Ban Giáo lý phụ trách mọi công việc như: chuẩn bị bài suy niệm và kinh nguyện khi rước kiệu (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), có vũ hoa và dâng hoa tại 03 trạm dừng (bên hông nữ, trước nhà thờ và bên hông nam), phân chia người đọc sách và lời nguyện tín hữu, dâng lễ vật v.v…

– Ông Ngọc (Ban Giáo lý) và Ban Trật tự: đúng 16g30 sắp xếp ổn định trật tự đoàn kiệu.

– Giới Trẻ: trang hoàng bàn kiệu và phân công thành viên khiêng kiệu Đức Mẹ.

– Giới Người Cha: trang trí bệ hạ bàn kiệu tại 03 trạm dừng (02 trạm bên hông nam + nữ nhà thờ + 01 trạm ở tiền đường), giúp các em Giáo lý sắp xếp ghế ngồi cho cộng đoàn (xin thu dọn sau Thánh lễ) + Phụ trách chiêng trống.

– Giới Người Mẹ: phụ trách xin oi.

– Ban Kèn: tham gia trong đoàn kiệu như thông lệ hằng năm.

– Ban Ánh sáng: phụ trách trang trí ánh sáng bàn kiệu.

– Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh khi rước kiệu và Thánh lễ.

– Ban Lễ sinh: phụ trách giúp lễ.

– Đoàn rước Quốc phục: tham gia đoàn kiệu bế mạc Tháng Hoa:

Thánh Giá: Ông Hưởng (Gh.Anê Thành)

Đèn hầu: Ô.Bá (Gh.Giuse Khang) – Ô.Dũng (Gh.Phaolô Bường)

Lọng hầu Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

Lọng hầu kiệu Đức Mẹ: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

Quý Ông Bà Trưởng phó các Giáo họ còn lại: xin mặc Quốc phục tham gia đoàn kiệu. Nếu các Trưởng phó Giáo họ bận việc thì các Ủy viên Giáo họ mặc Quốc phục thay thế (Đề nghị Quý chức có mặt sớm trước 16g15 để kịp chuẩn bị Quốc phục).

– Các Giới – Ban – Đoàn thể có đồng phục riêng: tham gia đoàn kiệu.

– Quý Ông bà trong Ban Thường vụ, các ủy viên trong HĐMVGX, toàn thể Quý chức trong Ban Điều hành các Giới – Ban – Đoàn thể tham gia đoàn kiệu xin mặc: nam: âu phục    nữ: áo dài

– Đoàn Thừa Tác Viên ngoại thường cho rước lễ: tham gia đoàn kiệu.

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2019

                KHÁN                                                    TM/Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ 

      Quản xứ Chính Tòa                                                            Phó ban

Lm. Phêrô Trần Đức Cường                                           Antôn Hồ Quang Thái