GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG              

   HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ                                                                                                              

             Số 43/TB/2014/GXCT

 

THÔNG BÁO:   V/v. THÁNG MÂN CÔI

Chủ đề: “ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH”

 

            Theo thông lệ hằng năm, vào Tháng Mân Côi, Giáo xứ chúng ta tổ chức tôn vinh Đức Mẹ vào mỗi chiều thứ bảy hằng tuần tại Núi Đức Mẹ do các Liên Giáo họ và Ban Giáo lý phụ trách các công việc như: xướng kinh lần hạt, chuẩn bị bài suy niệm dâng hoa trước Thánh lễ (với nội dung theo đúng chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ thông qua ít nhất 01 tuần lễ trước khi thực hiện), đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện giáo dân, dâng lễ, xin oi, sắp xếp ghế ngồi (xin thu dọn sau Thánh lễ).

            (Nếu trời mưa sẽ cử hành bên trong nhà thờ).

16giờ30: đọc kinh khai mạc

17giờ00: Thánh lễ

 

  1. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH:

Chiều thứ bảy 27/09/2014

Khai mạc Tháng Mân côi: Liên Giáo họ Phêrô Lựu + Micae Hy + Augustinô Huy cùng phụ trách và do Giáo họ Micae Hy chủ trì.

Chiều thứ bảy 04/10/2014

Liên Giáo họ Phaolô Bường + Anrê Trông + Giuse Khang cùng phụ trách và do Giáo họ Anrê Trông chủ trì. Trong Thánh lễ sẽ có nghi thức giới thiệu 2 Cha Tân Phó xứ: Gioan Baotixita Phan Đình Lượng và Tôma Nguyễn Văn Tâm.

Chiều thứ bảy 11/10/2014

Liên Giáo họ Anê Thành + Giuse Viên + Emmanuel Triệu cùng phụ trách và do Giáo họ Giuse Viên chủ trì.

Chiều thứ bảy 18/10/2014

Liên Giáo họ Đaminh Khảm + Phaolô Lộc + Đaminh Cẩm cùng phụ trách và do Giáo họ Đaminh Cẩm chủ trì.

Chiều thứ bảy 25/10/2014

Bế mạc Tháng Mân Côi: do Ban Giáo lý phụ trách, Giới Người Cha giúp sắp xếp ghế ngồi.

16giờ15: tập trung ổn định đoàn rước kiệu Đức Mẹ.

16giờ30: bắt đầu kiệu       

17giờ00: Thánh lễ

– Ban Giáo lý phụ trách mọi công việc như: chuẩn bị bài suy niệm và kinh nguyện khi rước kiệu (với nội dung theo chủ đề nêu trên và đã được Cha Quản xứ duyệt trước khi thực hiện), cử 04 người cầm tua bàn kiệu, có vũ hoa và dâng hoa tại 03 trạm dừng (bên hông nữ, trước nhà thờ và bên hông nam), cử người đọc sách và lời nguyện tín hữu, dâng lễ v.v…

– Ông Ngọc (Ban Giáo lý) và Ban Trật tự: đúng 16giờ15: sắp xếp ổn định trật tự đoàn kiệu.

– Giới Người Cha: phụ trách trang hoàng bàn kiệu, bệ hạ bàn kiệu tại 03 trạm dừng (02 trạm bên hông nam + nữ nhà thờ + 01 trạm ở tiền đường) và giúp các em Giáo lý sắp xếp ghế ngồi cho cộng đoàn (xin thu dọn sau Thánh lễ).

– Giới Trẻ: cắt cử người khiêng bàn kiệu Đức Mẹ.

– Giới Người Mẹ: phụ trách xin oi.

– Ban Kèn: tham gia trong đoàn kiệu như thông lệ hằng năm.

– Ca đoàn Têrêsa: phụ trách hát khi rước kiệu và trong Thánh lễ, cử người đọc lời nguyện tín hữu.

– Ban Ánh sáng: phụ trách trang trí ánh sáng bàn kiệu (nếu trời tối)

– Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh khi rước kiệu và Thánh lễ.

– Ban Lễ sinh: phụ trách công việc như thường lệ.

– Đoàn rước Quốc phục: tham gia đoàn kiệu bế mạc Tháng Mân Côi:

Thánh Giá: Ô. Ly (Gh.Augustinô.Huy)

Đèn hầu: Ô. Thành (Gh.Augustinô.Huy) – Ô. Dũng (Gh.Pl.Bường)

Lọng hầu Thánh Giá: Ô. Năm (Gh.Anrê Trông)

Lọng 2 bên bàn kiệu: Ô.Quang(Gh.Emma.Triệu)-Ô.Tâm(Gh.Giuse Viên)

Quý Ông Bà Trưởng phó các Giáo họ còn lại: xin mặc Quốc phục tham gia đoàn kiệu.

(Đề nghị Quý chức có mặt sớm lúc 15giờ45 để kịp chuẩn bị Quốc phục)

– Các Giới – Ban ngành – Đoàn thể có đồng phục riêng: đề nghị mặc để tham gia đoàn kiệu.

– Quý Ông bà trong Ban Thường vụ, các ủy viên trong Ban Thường vụ, các ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn kiệu xin mặc:

Nam: sơ mi trắng dài tay cà-vạt, quần sẩm màu             Nữ: áo dài

 

w Giới Người cha: Trang hoàng câu chủ đề “Tháng Mân Côi”, treo cờ tại Núi Đức Mẹ, hoàn tất trong sáng thứ bảy 27/09/2014, phụ trách chiêng trống trong các Thánh lễ tại Núi Đức Mẹ, đồng thời giúp Ban Giáo lý sắp xếp ghế ngồi trong Thánh lễ bế mạc Tháng Mân côi.

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): chuẩn bị Lời nguyện Tín hữu cho các Thánh lễ chiều thứ bảy trong suốt Tháng Mân Côi.

w Ca đoàn: Anh Dũng phân công phụ trách hát trong các Thánh lễ .

w Hội Lêgiô: phân công hội viên quét dọn vệ sinh tại Núi Đức Mẹ trước các Thánh lễ tôn vinh Mẹ chiều thứ bảy.

w Các Ban ngành còn lại: phụ trách công việc như thông lệ hằng năm.

 

  1. KÍNH NHỚ ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN CUỐI TẠI FATIMA (thứ hai 13/10/2014):

– Hội Lêgiô: phụ trách buổi đọc kinh tại Núi Đức Mẹ lúc 19giờ30.

 

                                                                                        Đà Nẵng, ngày 20 tháng 09 năm 2014

                 KHÁN                                                                         TM/Hội Đồng Mục vụ GXCTĐN

     Cha Quản xứ                                                                                        Trưởng ban

 

 

 

Phaolô Maria Trần Quốc Việt                                                              Phêrô Nguyễn Văn Siêu