Thông Báo Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 32 Của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi – Giám Mục Tiên Khởi GP Đà Nẵng