Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế,
                         Quý Tu sĩ, Chủng sinh,
                         Và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng

         Kính thưa quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa!

        Sau khi đã cho rao điều tra theo quy định của Giáo luật và không thấy có ngăn trở nào đối với các ứng viên chịu chức Phó tế, nay với sự chấp thuận của Đức Giám mục Giáo phận,

         Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng hân hoan kính báo:

         Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 04 thầy có tên dưới đây, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, vào lúc 09g30, Thứ Bảy, ngày 18 tháng 01 năm 2020, ngày kỷ niệm thành lập Giáo phận Đà Nẵng:

  1. Thầy Tôma PHẠM PHÚ CƯỜNG, thuộc Giáo xứ Gia Phước.
  2. Thầy Giuse NGUYỄN ĐÌNH THIÊN ÂN, thuộc Giáo xứ Thanh Đức.
  3. Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN TRẦN VŨ ĐỨC, thuộc Giáo xứ Thanh Đức.
  4. Thầy Giuse NGUYỄN THANH TÙNG, thuộc Giáo xứ Trà Kiệu.

         Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ , Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho quý thầy, để quý thầy sốt sắng dọn mình lãnh nhận thánh chức Phó tế.

         Xin kính mời quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các tiến chức.

         Xin chân thành cám ơn và kính mời.