Thầy Giuse Nguyễn Thanh Tùng đang giúp xứ Chính Tòa nay được Đức Giám mục Giáo Phận gọi chịu chức Phó Tế gia nhập hàng ngũ giáo sĩ. Lễ phong chức được cử hành lúc 09g00 sáng Chúa Nhật 18/01/215 tại nhà thờ giáo xứ Hội An. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.