Nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện, Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng sẽ tiếp sóng trực tiếp Thánh Lễ ngày thường:

  • Thánh lễ lúc 04g45, tại nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng;
  • Thánh lễ lúc 17g15, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế

trên các kênh:
▶️ Website: www.octorg.local
▶️ Youtube: www.youtube.com/NhaThoChinhToaDaNang
▶️ Facebook: www.facebook.com/NhaThoChinhToaDanang

Kính mời cộng đoàn chia sẻ và phổ biến rộng rãi để góp phần mang lại lợi ích thiêng liêng cho tất cả mọi người.

— Quý vị đừng quên nhấn vào “Đăng ký” để có những video mới nhất từ Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng. —

Xin chân thành cảm ơn Quý vị.

Lưu ý: Những Thánh Lễ và cử hành Phụng Vụ khác sẽ có thông tin riêng.