THÔNG BÁO

(Số 01/T9.2020)
V/v. TĨNH TÂM LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ THÁNG 10/2020 
MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC CỦA CHA GIUSE NGUYỄN KIM NHẬT

Kính gửi: Cha Tổng đại diện, Cha Đại diện GM, Quý Cha và quý thầy phó tế.

Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin được thông báo:

I. Tĩnh tâm Linh mục và Phó tế tháng 10/2020
Kính mời quý Cha và quý thầy Phó tế tham dự tĩnh tâm tháng 10/2020 với chương trình cụ thể như sau:

  • Thời gian: 08g30, Thứ Sáu, ngày 02/10/2020.
  • Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa.
  • Chương trình:

+ 08g30 – 09g15:  Bài gợi ý tĩnh tâm và chia sẻ mục vụ của Đức Cha Giuse.
+ 09g15 – 09g45:  Xưng tội riêng và giải lao.
+ 09g45: Chuẩn bị Thánh lễ.
+ 10g00: Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục.
+ 11g30: Tiệc mừng.

II. Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục của Cha Giuse Nguyễn Kim Nhật
Trong dịp tĩnh tâm tháng 10/2020 này, Linh mục đoàn Giáo phận sẽ cùng với Cha Giuse Nguyễn Kim Nhật tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Ngân khánh Linh mục (1995-2020). Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành vào lúc 10g00, Thứ Sáu, ngày 02/10/2020, tại nhà thờ Chính Tòa, do Đức Cha Giuse chủ sự.
Xin các Giáo xứ dưới đây (những nơi mà Cha Cha Giuse Nguyễn Kim Nhật đã từng phục vụ) vui lòng cộng tác với Ban Phụng vụ Giáo phận trong những công việc sau:


Chuẩn bị chung+đoàn rước: Gx. Chính Tòa
Hát lễ+Đáp ca: Gx. An Hải
Bài đọc I: Gx. Thanh Đức (01 nam)Dâng lễ: Gx. An Hòa (xin liên hệ với Soeur phụ trách phòng thánh Gx. Chính Tòa)
Bài đọc II: Gx. Phú Hạ (01 nữ)– Lời nguyện tín hữu: Gx. Phú Hạ (Ban Phụng vụ Giáo phận soạn lời nguyện)

Xin chân thành cám ơn quý Cha và quý thầy phó tế.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2020
Văn Phòng Tòa Giám Mục
Linh mục Phaolô Phạm Thanh Thảo

NB. Xin Ban Truyền thông ghi hình và đưa tin

Xem file pdf tại đây.