THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI LỄ GIÁNG SINH NĂM 2022

CHỦ ĐỀ: “NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA” (Ga. 1, 14)

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG:

THỨ BẢY 24/12/2022: ĐÊM CANH THỨC GIÁNG SINH

  • 20g00: Canh Thức Giáng Sinh
  • 21g00: Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh

CHÚA NHẬT 25/12/2022: ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

  • 06g00: Thánh lễ 1
  • 08g00: Thánh lễ 2 (Thiếu nhi)
  • 10g00: Thánh lễ 3 (tiếng Anh)
  • 17g00: Thánh lễ 4 (tại Lễ Đài)
  • 18g00: Hội chợ Ẩm Thực
  • 19g00: Hoan Ca Giáng Sinh & Xổ số

I. CHUẨN BỊ: Giáo xứ thành lập các Tiểu Ban như sau:

1. Ban Lễ Đài: Ông Đức (BTV) điều hành chung, gồm có 03 đơn vị phụ trách, được phân chia thành 02 khối công việc như sau:

Ban Trật Tự và Ban Trợ Táng: phụ trách dựng phông Lễ đài, treo Pano cổng chính, treo các loại cờ trước sân tiền đường, treo đèn ngôi sao chung quanh nhà thờ,.v.v… Ông Ngọc (Trưởng Ban Trật Tự) phụ trách chính, tự ấn định ngày giờ thực hiện. 

Giới Người Cha: phụ trách trải thảm trên Lễ Đài và khu vực dưới sân trước Lễ đài. Ông Hạ (Trưởng Giới Người Cha) phụ trách chính, sẽ tự ấn định ngày giờ thực hiện. 

2. Ban Trang Trí Giáng Sinh: gồm có các Đơn vị và cá nhân như sau:

Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): giúp trang trí Phông Lễ Đài & cổng chính Trần Phú.

Ông Thiện: phụ trách trang trí Hang đá trong nhà thờ.

Giới Trẻ: phụ trách trang trí Hang đá tại Núi Đức Mẹ.

Giáo họ Micae Hy: phụ trách trang trí cổng sau đường Yên Bái.

Giáo họ Emmanuel Triệu: phụ trách trang trí trước Hội trường.

Liên Giáo họ Anrê Trông + Phaolô Bường + Phaolô Lộc: phụ trách trang trí bên hông nam nhà thờ (gần Núi Đức Mẹ). Ông Năm (Gh. Anrê Trông) điều hành chung.

Sinh viên Công Giáo Chính Tòa: trang trí bên hông nam nhà thờ (gần cổng Dòng Phaolô).

3. Ban Phụng Vụ: phụ trách các công việc liên quan đến phụng vụ trong đêm Canh Thức và các Thánh lễ như: dẫn lễ, phân công người đọc Sách Thánh, đọc Lời nguyện Tín hữu, tập Dâng lễ .v.v… cho Thánh lễ Đêm Canh Thức và Thánh lễ 17g00 tại Lễ Đài. Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ) điều hành chung. 

4. Ban Canh Thức Giáng Sinh: do Ban Giáo Lý phụ trách như mọi năm. Bà Tuyết Anh (Ủy viên Giáo Lý) phụ trách chính. Cha Phụ tá Đaminh Hiển điều hành chung.

5. Ban Hoan Ca Giáng Sinh và Xổ số:

Phụ trách Chương trình Hoan ca và Xổ số:

* Cha Phụ tá FX. Nhật: điều hành chung, giúp thiết kế mẫu vé Xổ số.

* Ông Đạt (Ủy viên Thánh nhạc): phụ trách chính trong việc huy động, điều phối, dẫn chương trình. Ông Nguyễn Văn Ngọc (Ủy viên Phụng vụ) và Bà Vũ Thị Hồng Anh (Ban Thường vụ) đồng hành.

* Phụ trách các lô trúng thưởng và quà Xổ số: Cha Phó Nhật và Ban Thường Vụ.

6. Ban Hội Chợ Ẩm Thực và Phân Phối Vé Xổ số: do Cha Phó PX. Nhật điều hành chung : giúp thiết kế mẫu vé Ẩm thực, vé Xổ số, quy định các giải thưởng, quà trúng thưởng .v.v…

– Ông Hùng (Phó Đối Ngoại) và Bà Thủy (Thư Ký Giáo xứ): phụ trách soạn thảo Quy định Hội chợ Ẩm thực và ấn định ngày giờ họp Ban Ẩm thực, giúp việc in ấn và điều phối vé Ẩm thực + vé Xổ số cho các Đơn vị và thu hồi lại các loại vé trong ngày 23/12 để tiếp tục bán tại các bàn bán vé trong ngày 24/12 và 25/12.  

– Các thành viên trong Ban Thường vụ: cùng giúp thu hồi các loại vé Ẩm thực và vé Xổ số còn lại từ các Đơn vị gửi về theo quy trình như sau:

* Thời gian trước ngày hạn chót nộp về 23/12/2022: trong các Phiên trực Thường vụ, nhận giúp số vé tồn từ các Đơn vị nộp về và ký tên đã nhận đủ giữa 2 bên, sau đó bàn giao số vé tồn đó cho Ban Ẩm thực, đồng thời báo cho Thủ quỹ Giáo xứ đến nhận số tiền Đơn vị đó bàn giao.

* Trong ngày hạn chót nộp về 23/12/2022: toàn Ban Thường vụ có mặt để chia nhau nhận số vé tồn từ các Đơn vị nộp về, sau đó bàn giao số vé tồn cho Ban Ẩm thực. Còn tiền thì bàn giao cho Thủ quỹ.  

7. Ban An Ninh Trật Tự: gồm có 03 đơn vị phụ trách, được phân chia ra 02 khu vực. Ông Đức (BTV) điều hành chung.

Khu vực Lễ Đài và cổng trước nhà thờ: do Ban Trật Tự và Ban Trợ Táng.

Khu vực 02 bên hông nam nữ + cổng sau nhà thờ + khu vực Hội chợ Ẩm thực: do Giới Người Cha phân công thành viên phụ trách.

8. Ban Vệ Sinh: do các Đoàn thể phụ trách, gồm có: Nhóm Vệ sinh tự nguyện, Hội Lêgiô, Phan Sinh, Giới Người Mẹ, Chương Trình Thăng tiến Hôn nhân .v.v… sẽ tự phân công dọn vệ sinh bên trong nhà thờ, chung quanh nhà thờ trước và sau các Thánh lễ.

9. Ban Sắp Xếp Ghế Ngồi: do 02 đơn vị phụ trách được phân chia như sau:

s Giới Trẻ:

– Phụ trách sắp xếp toàn bộ ghế ngồi trên lễ đài + dưới sân trước lễ đài cho Thánh lễ đêm thứ Bảy 24/12 (bao gồm việc vận chuyển, sắp xếp theo sơ đồ, và sau lễ, xin thu dọn ghế lên sân nhà thờ để có mặt bằng giữ xe lễ sáng hôm sau).

– Phụ trách xin oicầm dù khi rước lễ trong Thánh lễ đêm thứ Bảy 24/12 (sau lễ, xin thu gom tất cả dù về lại Văn phòng Giáo xứ).

Ông Vũ (Trưởng Giới Trẻ) là người điều hành chính.

s Sinh viên Công Giáo Chính Tòa:

– Phụ trách sắp xếp toàn bộ ghế ngồi trên lễ đài + dưới sân trước lễ đài cho Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 25/12 (bao gồm việc vận chuyển, sắp xếp theo sơ đồ, và thu dọn sau Thánh lễ).

– Phụ trách cầm dù khi rước lễ trong Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 25/12 (sau lễ, xin thu gom tất cả dù về lại Văn phòng Giáo xứ).

– Liên hệ với Sinh Viên Công Giáo Chính Tòa: theo số điện thoại 0965444505.

* Các Giới, Ban Phục Vụ khác:

1. Giới Người Mẹ: phụ trách xin oi trong Thánh lễ 17g00 chiều Chúa nhật 25/12.

2. Ca Đoàn: phụ trách hát trong các Thánh lễ, do Ông Đạt (Ủy viên Thánh nhạc) phân công.

3. Ban Kèn Hơi: tham gia đoàn rước kiệu Chúa Hài Đồng, trong Thánh lễ đêm 24/12 và trong Thánh lễ 17g00 chiều 25/12. Phối hợp với Ca đoàn.

4. Ban Âm Thanh Giáo xứ: phụ trách âm thanh các Thánh lễ trong nhà thờ và các công việc liên quan đến âm thanh.

5. Ban Ánh Sáng Giáo xứ: phụ trách chung về hệ thống điện, cung cấp ánh sáng cho Đại lễ, trang trí ánh sáng Bàn Kiệu Chúa Hài Đồng, trang trí Giáng Sinh khu vực chung quanh nhà xứ, nhà Cha Cố Trường .v.v…

6. Ban Truyền Thông Giáo Xứ: phụ trách truyền thông như thông lệ.

7. Ban Trình Chiếu: phụ trách trình chiếu bài hát các Thánh lễ trong nhà thờ.

8. Ban Lễ Sinh: phân công phụ trách trong các Thánh lễ.

9. Ông Quyền (Cây Cảnh): giúp trang trí cây cảnh trước Lễ Đài.

10. Ông Hùng (VPGX): giúp sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi tại khu vực lễ đài và bàn giao cho các đơn vị liên quan.

11. Âm Thanh – Ánh Sáng Lễ Đài: Hợp đồng Công ty PC (Ông Nguyễn Phước).

– Cung cấp âm thanh – ánh sáng cho đêm tổng duyệt Hoan ca (ngày giờ liên hệ Ông Đạt phụ trách ca đoàn) và đêm tổng duyệt Canh thức (ngày giờ xin liên hệ Ban Giáo Lý).

– Phụ trách âm thanh – ánh sáng cho Thánh Lễ Đêm Thứ Bảy 24/12, Thánh Lễ 17g00 Chúa nhật 25/12 + Hội chợ Ẩm thực + Hoan ca và Lễ Thánh Gia Thất lúc 17g00 Thứ Sáu 30/12/2022.

II. PHÂN NHIỆM ĐẠI LỄ:

1. BAN THƯỜNG VỤ:

Ông Hiến (Trưởng ban Thường vụ): thường trực, điều hành chung mọi công việc, phối hợp cùng Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ) trong các công việc liên quan đến phụng vụ trong đêm Canh thức và trong các Thánh lễ. Cùng với Ban Hội chợ Ẩm thực và chương trình Xổ số trong thời gian thu hồi các loại vé từ các Đơn vị gửi về.

Ông Đức (Phó Đối Nội): thường trực, đồng hành với các Tiểu Ban nói trên. Điều hành chung về việc trang trí chung quanh khuôn viên nhà thờ, trước tiền đường và cổng sau đường Yên Bái. Hỗ trợ Ban Hoan ca, cùng với Ban Hội chợ Ẩm thực và chương trình Xổ số trong thời gian thu hồi các loại vé từ các Đơn vị gửi về.

Ông Hùng (Phó Đối Ngoại): phụ trách các công việc liên quan đến việc đối ngoại: liên hệ các đơn vị bảo vệ an ninh trật tự như Công an, Dân phòng, gặp gỡ Phóng viên của đài VTV đến phỏng vấn trong đêm 24/12, đồng thời phụ trách chính trong Ban tổ chức Hội chợ Ẩm thực và chương trình Xổ số trong việc in ấn, điều phối vé ẩm thực và vé Xổ số cho các Đơn vị + thu hồi các loại vé.

Bà Thủy (Thư Ký): phối hợp cùng Thủ quỹ trong việc sổ sách thu chi Giáng Sinh, cùng với Ông Hùng (BTV) phụ trách Ban tổ chức Hội chợ Ẩm thực và chương trình Xổ số trong việc in ấn, điều phối vé Ẩm thực và vé Xổ số cho các Đơn vị + thu hồi các loại vé.

Bà Hồng Anh (Thủ Quỹ): lo về việc thu chi Giáng Sinh, cùng với Ông Đạt (Ủy viên Thánh Nhạc), Ông Ngọc (BPV) lo việc tổ chức đêm Hoan Ca Giáng Sinh, đồng hành với Ban Hội chợ Ẩm thực + Chương trình Xổ số trong thời gian thu hồi các loại vé tồn từ các Đơn vị gửi về, và phụ trách nhận toàn bộ số tiền bán các loại vé từ các Đơn vị.

2. CÁC ỦY VIÊN GIÁO XỨ:

Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): đảm trách các công việc liên quan đến phụng vụ trong 02 đêm 24/12 và 25/12.

Ông Đạt (Ủy viên Thánh Nhạc): phụ trách phân công các Ca đoàn hát trong các Thánh lễ, phụ trách Ban tổ chức đêm Hoan ca Giáng Sinh 25/12.

Bà Tuyết Anh (Ủy viên Giáo lý): cùng Ban Giáo Lý phụ trách đêm Canh Thức Giáng Sinh đêm 24/12 và tham gia Kiệu Chúa Hài Đồng sau Canh Thức.

3. BAN ĐIỀU HÀNH 12 GIÁO HỌ: giúp phân phối vé Ẩm thực và vé Xổ số đến toàn thể giáo dân trong 12 Giáo họ. (Trưởng hoặc Phó 12 Giáo họ nhận vé Ẩm thực và vé Xổ số từ Ban tổ chức Ẩm thực của Giáo xứ do Ông Hùng (BTV) và Bà Thủy (BTV) phân phối và bàn giao. Sau khi đã phân phối vé đến từng hộ giáo dân, các Giáo họ sẽ tổng hợp số vé còn lại, và nộp về Ban Ẩm thực Giáo xứ, hạn chót vào ngày 23/12/2022.

4. CÁC GIỚI, BAN, ĐOÀN THỂ: theo như lịch đã phân chia, năm 2022, các Giới, Ban, Đoàn thể sẽ đăng ký tham gia các quầy Hội chợ Ẩm thực đêm 25/12 theo những Quy định và sự điều phối của Ban Hội chợ Ẩm thực.

III. CẠNH THỨC GIÁNG SINH (THỨ BẢY 24/12/2022)

1. KIỆU CHÚA HÀI ĐỒNG (20g45):

* Trước Thánh lễ, sẽ rước kiệu Chúa Hài Đồng từ Tòa Giám Mục tiến ra lễ đài.

–  Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ) và Ông Đức (BTV): giúp hướng dẫn đoàn kiệu.

– Giới Trẻ: phụ trách trang trí bàn kiệu, cắt cử 04 thành viên nam khiêng kiệu và 04 thành viên nữ cầm tua bàn kiệu.

– Ban Kèn Hơi: tham gia khi rước kiệu và trong Thánh lễ.

– Đoàn quốc phục: kính mời Quý Chức nam Trưởng Phó 12 Giáo họ mặc quốc phục tham gia đoàn kiệu (nếu Trưởng Phó bận thì có thể nhờ các Ủy viên nam thay thế).

– Cầm Thánh Giá – Đèn hầu:

      Thánh Giá: Ông Lưu (Gh. Phêrô Lựu)

      Đèn hầu: Ông Phụng (Gh. Phaolô Lộc) + Ông Tuấn (Gh. Phaolô Lộc)

– Cùng tham gia Đoàn rước kiệu: toàn thể Quý chức trong Ban Thường vụ, các ủy viên Giáo xứ, các ủy viên trong BĐH 12 Giáo họ, toàn Ban Điều hành các Giới, Ban, Đoàn thể tham gia đoàn rước kiệu.

Trang phục: nam mặc áo trắng quần sẩm – cà vạt ; nữ mặc áo dài trắng.

– Đoàn Thừa Tác Viên Thánh Thể ngoại thường: mặc áo alba tham gia đoàn kiệu.

– Ban Giáo lý: các em múa thiên thần mời tham gia đoàn rước kiệu.

2. THÁNH LỄ ĐÊM CANH THỨC GIÁNG SINH (21g00):

– Dẫn lễ và sắp xếp phụng vụ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

– Đọc Sách Thánh và Lời nguyện Tín hữu: do Ban Phụng vụ phân công.  

– Dâng lễ:

+ Dâng hương: Ông Tuấn (Gh. Micae Hy) (có thể xông hương thay cho dâng hương)

+ Bánh rượu: Ông Ly (Gh. Augustinô Huy) – Ông Cường (Gh. Phaolô Bường)

+ Hoa nến và oi quả: do Cô Phương (Ban Phụng vụ) mời.

Tập dâng lễ: sau Thánh lễ 17g15 thứ Sáu 23/12/2022 tại lễ đài.

IV. ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH (CHÚA NHẬT 25/12/2022): có 04 Thánh Lễ:

– Thánh lễ 06g00 (trong nhà thờ): Giới Lão Thành và Hội Lêgiô phụ trách phụng vụ.

– Thánh lễ 08g00 (trong nhà thờ): Ban Giáo lý phụ trách.

– Thánh lễ 10g00 (tiếng Anh trong nhà thờ): Sr. Mến và Ca đoàn Emmanuel phụ trách.

Thánh lễ 17g00 (tại Lễ Đài): do Giáo xứ phụ trách.

Phân công phụ trách Thánh Lễ 17g00 (tại Lễ Đài):

– Dẫn lễ và sắp xếp phụng vụ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

– Đoàn rước: kính mời toàn thể Quý chức trong Ban Thường vụ, các Ủy viên Giáo xứ, Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới, Ban, Đoàn thể tham gia đoàn rước.       Trang phục: nam mặc áo trắng quần sẩm – cà vạt ; nữ mặc áo dài trắng.

– Thánh Giá – Đèn hầu:

Thánh Giá: Ông Luyến (Gh. Đaminh Khảm)

Đèn hầu: Ông Trọng (Gh. Anê Thành) + Ông Bá (Gh. Giuse Khang)

– Đọc Sách Thánh và Lời nguyện Tín hữu: do Ban Phụng vụ phân công.  

  Trang phục: nam mặc áo trắng quần sẩm – cà vạt ; nữ mặc áo dài trắng & quần trắng. 

– Dâng lễ:

+ Dâng hương: Ông Lưu (Gh. Phêrô Lựu) (có thể xông hương thay cho dâng hương)

+ Bánh rượu: Ông Khiêm (Gh. Giuse Khang) và Ô. Kiểm (Gh. Emmanuel Triệu)

+ Hoa nến và oi quả: do Cô Phương (BPV) chọn.

Tập dâng lễ: sau Thánh lễ 17g15 thứ Sáu 23/12/2022 tại lễ đài.

– Ban Kèn Hơi: tham gia trong đoàn rước và Thánh lễ.

– Đoàn Thừa Tác Viên Thánh Thể ngoại thường: mặc áo alba tham gia đoàn rước.

* HỘI CHỢ ẨM THỰC (18g00):

– Địa điểm: sân hai bên Nhà thờ và sân TGM.

– Điều phối, phân chia vị trí: Cha Phó Nhật điều hành chung và Ban Thường vụ.

* HOAN CA GIÁNG SINH (19g00):

– Địa điểm: tại sân khấu Lễ Đài.

– Điều phối chung: Cha Phó Nhật.

V. LỄ THÁNH GIA THẤT (THỨ SÁU 30/12/2022): có 02 Thánh Lễ:

– Thánh Lễ 05g00 (trong nhà thờ): do Giáo họ Đaminh Cẩm (trực phụng vụ) phụ trách.

Thánh lễ 17g00 (tại Lễ Đài): do Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.

Phân công phụ trách Thánh Lễ 17g00 (tại Lễ Đài):

* Các Giới, Ban, Đoàn thể: đã tham gia trong Đại lễ Giáng Sinh, tiếp tục đảm trách mọi công việc trong Thánh lễ này như sau:

1. Giới Trẻ:

– Sắp xếp ghế ngồi trên lễ đài, dưới sân, và thu dọn sau Thánh lễ.

– Xin oi + cầm dù khi rước lễ, sau lễ xin vui lòng thu gom tất cả dù về lại Vp. Giáo xứ.

– Hỗ trợ trật tự.

2. Giới Người Cha: phụ trách chiêng trống và hỗ trợ trật tự.

3. Ban Trật Tự: giữ xe và phụ trách trật tự.

4. Ban Vệ Sinh: gồm có Nhóm Vệ sinh tự nguyện, Hội Lêgiô, Đoàn Phan Sinh, Giới Người Mẹ, Chương Trình Thăng tiến Hôn nhân.

– Phân công thành viên giúp thu dọn vệ sinh trước tiền đường và chung quanh nhà thờ trước và sau Thánh lễ.

5. Ban Ánh Sáng Giáo xứ: phụ trách hệ thống điện chung.

6. Ban Âm thanh Giáo xứ: phụ trách âm thanh các Thánh lễ trong nhà thờ.

7. Ban Trình chiếu: phụ trách trình chiếu các Thánh lễ trong nhà thờ.

8. Ban Truyền Thông Giáo xứ: phụ trách truyền thông như thông lệ. 

9. Âm thanh – Ánh sáng tại Lễ Đài: hợp đồng Công ty PC (Anh Nguyễn Phước).

– Cung cấp âm thanh và ánh sáng tại khu vực Lễ đài cho Thánh lễ.

10. Ông Hùng (VPGX): giúp sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi tại khu vực lễ đài và bàn giao cho các đơn vị liên quan.

11. Ông Quyền (Cây Cảnh): giúp trang trí cây cảnh trước Lễ đài.

12. Ban Lễ sinh: phân công giúp lễ.

ĐOÀN RƯỚC: gồm có:

– Thánh Giá – Đèn hầu: do các thành viên Chương Trình Thăng tiến Hôn nhân tự phân công phụ trách.

– Các thành viên trong Chương trình Thăng tiến Hôn nhân của các Giáo xứ bạn: cùng tham gia đoàn rước.

– Đoàn Thừa Tác Viên Thánh Thể Giáo xứ Chính Tòa: mặc áo alba tham gia đoàn rước.

PHỤ TRÁCH PHỤNG VỤ:

– Đọc Sách Thánh, Lời nguyện tín hữu, dâng lễ, xin oi do Chương trình Thăng tiến Hôn Nhân phân công phụ trách.

Đà Nẵng, ngày 30  tháng 11 năm 2022
TM/Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ
Trưởng ban
 Phanxicô X. NGUYỄN VĂN HIẾN